àtic publicitat

ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING

Anàlisi de les necessitats comunicatives en funció dels objectius marcats. Creació de plans de comunicació i publicitat a mida.

CREATIVITAT, DISSENY I PRODUCCIÓ

Redacció creativa i SEO. Blogs. Disseny gràfic. Produccions d’arts gràfiques: catàlegs, papereria corporativa, carpetes, dossiers, flyers. Produccions digitals i multimèdia. Webs 2.0. E-commerce. Xarxes socials i community manager.

MARCA I IDENTITAT CORPORATIVA

La imatge corporativa és la percepció que el públic té d’una organització i es forma com a resultat de tots els missatges que aquesta emet. T’ajudo a construir-la o a actualitzar-la.

Explica’m què necessites